Nový designový motiv webu

Jen drobnost, ale snad potěší. Protože vzhled webu přišel leckomu vzhledem k tématu dosti depresivní, rozhodli jsme se obrátit, a dali jsme webu nový motiv, s obrázkem, ale hlavně o něco lehčí a hlavně světlý. Snad se tedy bude líbit.

Představujeme Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

Vláda na konci září finálně projednala materiál Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Po půlroce tvrdé práce Úřadu vlády a dalších partnerů je tak odstartována implementace těchto zásad v praxi. Co ale tyto zásady vlastně jsou? Na co navazují? A hlavně k čemu slouží a jak je používat?

Ministerstvo vnitra připraví komplexní novelu zákona o spisové službě

Ministerstvo vnitra v rámci podkladů pro plán legislativních prací na rok 2018 připravilo záměr na komplexní rekodifikaci právního rámce pro oblast výkonu spisové služby. Novela Zákona o archivnictví a spisové službě má především reagovat na potřeby rozvoje egovernmentu a má upravit ty oblasti, které dosud nebyly úřady dostatečně respektovány, či jejichž úprava přinášela v praxi problémy. Sám zákon je starý 14 let a i když byl opakovaně novelizován, vždy se jednalo jen o vesměs dílčí úpravy. Je třeba reagovat na rozvoj informačních systémů a na nové architektonické pojetí úřadování, kde je logicky spisová služba středem správy dokumentů.
Proto ministerstvo přistoupilo k záměru na tvorbu komplexní novely nejen zákona, ale i prováděcích předpisů. Novela má zohlednit poznatky z praxe a má především zmodernizovat výkon spisové služby, zejména posílením elektronické spisové služby. Má být připravena v příštím roce, očekávaný termín účinnosti je od roku 2021. To se sice zdá jako dlouhá doba, ale již nyní je třeba na tak komplexní úpravě pracovat.

Včera se prezentovaly zásady DPL na národním architektonickém výboru

Včera jednal Pracovní výbor pro architekturu a strategie při Radě vlády pro informační společnost. Jedním z bodů byla i prezentace projednaných Zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. V prezentaci byly představeny zásady i ověřovací otázky. Obojí nemusí a nemá sloužit jen legislativcům, ale také ICT architektům a tvůrcům strategií v resortech. Členové výboru tuto aktivitu podporují, protože základem rozvoje elektronizace a digitalizace je právě digitálně přívětivá legislativa.
Dále se projednávala příprava Národní informační koncepce jako hlavního strategického dokumentu ČR pro oblast egovernmentu, s čímž zásady a vůbec naplnění principu DPL velice úzce souvisí. Do informační koncepce i do Národního architektonického plánu bude desatero zásad promítnuto a princip DPL je a bude jedním z hlavních pilířů.
K dispozici je prezentace přednesená na jednání výboru.

Máme novou sekci webu pro digitálně přívětivou legislativu

Jedním z důvodů tvorby našeho webu je osvěta a také pomoc úřadům při tvorbě takzvané "digitálně přívětivé legislativy". Proto byla v rámci našeho webu vytvořena i zcela nová sekce věnovaná tomuto tématu. Do sekce se dostanete odkazem z horního pásu navigace, ale existuje i přímý odkaz dpl.digilegislativa.cz.
V této sekci budou postupně přibývat podklady, informace, materiály a nástroje věnované této problematice. A samozřejmě lze filtrovat informace i dle kategorie DPL v příspěvcích. V tuto chvíli jsou v sekci DPL zde především podsekce Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy a Ověřovací otázky k naplnění zásad
Na této části webu se stále pracuje, zásady jako takové byly projednány vládou teprve před týdnem. A mimochodem, v jednotlivých podsekcích jsou k dispozici dokumenty zásad i v různých formátech, takže každý si zde najde něco.

Vláda projednala zásady digitálně přívětivé legislativy

Vláda na své pondělní schůzi mimo jiné projednala materiál Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Jedná se o první ucelenou metodiku pro tvůrce legislativy, která zejména stanovením deseti zásad a dvaceti kontrolních otázek dává návod, na co myslet a nezapomenout při tvorbě legislativy, aby tato byla v souladu s principy rozvoje e-governmentu a digitální agendy. O tom je mimochodem i náš web. Během pár následujících dnů a týdnů se tak zde můžete těšit na detailní rozbory zásad a kontrolních ověřovacích otázek, ale i na související nástroje nejen pro tvůrce legislativy.
Je velice dobře, že se za prosazování a respektování těchto zásad postavila i samotná vláda.

O GDPR poutavou formou

Oblast GDPR je poslední dobou v hledáčku snad všech, od veřejné správy až po více či méně odborně zdatné konzultační firmy. A na internetu se dá najít hromada podkladů. Najdete mezi nimi nesmyslné bláboly, marketingové bubliny i profesionální ale populární zdroje. Do té poslední skupiny patří aktivity SPIR - tedy Sdružení pro internetový rozvoj v ČR. Tam věnují GDPR celou sekci webových stránek a ta se neustále obohacuje. A najdete tam třeba i pěkné video, ale i praktické rady, jak do toho.
Podívejte se na sekci GDPR na webu SPIR...

Michal Rada: V eGovernmentu je problém legislativa, chybí i entuziasmus a spolupráce

Michal Rada poskytl minulý týden obsáhlý rozhovor pro web Iniciativy 202020. Hovořil o problémech egovernmentu z jeho pohledu. A na prvním místě zmínil problémy s nedostatečně přizpůsobenou legislativou. Hovořil i o některých příkladech. Přinášíme odkaz na tento rozhovor, ne proto že Michal je součástí redakce digilegislativa.cz, ale že dost otevřeně hovoří právě o potřebě správné a přívětivé veřejné správy, která je na zákonech závislá.
Přečtěte si celý rozhovor na webu I202020...

Výbor pro digitální ekonomiku projednával zásady pro digiletislativu

Tento týden se sešel Výbor pro digitální ekonomiku. Kromě jiných témat projednával i zbrusu nový materiál se zásadami pro princip "Digital proper legislation (DPL)", tedy pro digitálně přívětivou legislativu.
Čtěte více na webu digitálního koordináora...

Vláda se tento týden věnovala sdílené ekonomice a otázce její regulace

Kabinet Bohuslava Sobotky se v pondělí zabýval analýzou sdílené ekonomiky a digitálních platforem a otázkou dalšího postupu v této oblasti. Na základě proběhlé diskuze a závěrů analýzy vláda stanovila úkoly jednotlivým ministerstvům, jejichž splnění přispěje k lepšímu pochopení toho, jaký vliv má tento fenomén na českou ekonomiku a společnost. ? Ministerstva dostala za úkol do konce tohoto roku vytvořit přehled právních předpisů, kterých se problematika sdílené ekonomiky dotýká. Je třeba najít optimální fungující regulaci, která nebude sdílenou ekonomiku omezovat, ale stanoví pro ni rozumná pravidla.

Co je to DPL a proč se tím zabývat?

Slyšeli jste někdy zkratku DPL? Pokud ještě ne, budete ji slýchat.
"Digital proper legislation (DPL)" je jeden ze základních principů digitální agendy a digitalizace společnosti. Jedná se o jeden z prosazovaných principů Evropské unie. V překladu to znamená "Digitálně správná legislativa", my jsme to pro účely češtiny a pro zachování zkratky přeložili jako "Digitálně přívětivá legislativa"). Ale co to je a proč se tím máme, musíme a chceme zabývat?

Devadesát procent kontrol e-shopů dopadlo špatně

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování zákonů v oblasti prodeje zboží v e-shopech. Oproti 1. čtvrtletí 2017 zaznamenala v tomto období nárůst zjištění téměř o 5 procent. Z 277 uskutečněných kontrol bylo ve 250 případech shledáno porušení zákonných povinností, což je více než 90 procent. Jednalo se jak o formální mírná opomenutí, tak o velké prohřešky proti zákonným povinnostem.
Náš komentář: Je otázkou, zda důvodem je složitost rozsahu povinností, nebo jejich prosté ignorování. Opět narážíme na klasický model, že podnikatelé se domnívají, že podnikání a obchodování je zcela svobodná oblast bez jakýchkoliv práv a povinností. My sami jsme kupříkladu relativně nedávno narazili na e-shop, v jehož obchodních podmínkách stálo hned v prvním článku, že se jedná o smlouvu uzavíranou podle Obchodního zákoníku. Který již mnoho let neplatí. Zjevně se nikdo neobtěžoval si vlastní podmínky přečíst a opravit. Otázkou na druhou stranu je, jestli má podnikatel dostatek informací a snadno použitelných nástrojů k tomu, aby vše plnil zcela řádně. Sledování a dodržování povinností e-shopů je přitom důležité nikoliv pro stát, ale především pro všechny nás, kdo jsme jejich potenciálními či reálnými zákazníky.

Nové funkce a zdroje

Našim návštěvníkům, čtenářům, uživatelům, všem kdo sem zavítají... Spustili jsme pár malých, ale snad milých novinek.
  • Možná jste si všimli v horní liště nové karty Zdroje. Pokud na ni kliknete, objeví se vám samostatná stránka s několika užitečnými odkazy, které souvisejí jednak s novou legislativou a jednak i s připravovanou legislativou. Ostatně, klikněte a uvidíte.
  • V pravém sloupci přibyly dvě nové sekce. Jedna ukazuje nově vyhlášené právní předpisy ve Sbírce zákonů a druhá ukazuje seznam naposledy aktualizovaných návrhů připravované a projednávané legislativy. Obojí je mimochodem ukázka práce RSS kanálů, které také najdete v nové sekci Zdroje.
  • A drobnost, upravili jsme design a šířku pole pro vyhledávání právních předpisů tak, aby původně široké pole nekazilo design a stránka držela pohromadě.
Na obsahu a funkcích našeho webu stále pracujeme. Víme, že vše ještě nefunguje tak jak by asi mělo, ale věnujeme tomu maximum možných sil. A rozhodně vám již v krátké době můžeme slíbit opravdu exkluzivní a zajímavý obsah. Jsme rádi, že sem chodíte.

Návrh nového zákona o ochraně osobních údajů je v připomínkovém řízení

Pro naplnění evropské normy GDPR stanovující zcela nový rámec pro nakládání s údaji a ochranu osobních údajů byl vypracován návrh zákona o zpracování osobních údajů, který má nahradit stávající právní úpravu a provádět GDPR v podmínkách České republiky. Ministerstvo vnitra nyní rozeslalo návrh zákona do vnějšího a veřejného připomínkového řízení.

eNeschopenka slibuje pracovní neschopnost bez papírování

Pracovní neschopnost sama o sobě není příjemná, protože je člověk nemocný a není mu dobře. K tomu ho čeká spousta obíhání a papírování. Toto chce ČSSZ změnit. Už řadu let provozuje systém pro tzv. eNeschopenku, který se má brzy inovovat, aby jeho využití bylo ještě snazší. Vše totiž půjde řešit přímo prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Lidem v pracovní neschopnosti tak ubude papírování i běhání.
Čtěte více na webu Iniciativy 202020
Komentář Michala Rady, hlavního architekta e-governmentu resortu MPSV:
Elektronická neschopenka je paradoxně jen tou menší změnou, která se bude díky nové legislativě dít. To, co je na tom fascinující je, že jsme vůbec poprvé přistoupili ke změně nikoliv ve stylu "rychle a jakkoliv", ale že jsme toho využili a projeli si celý proces v dané agendě. Zjistili jsme tak třeba i to, že ze současných pěti dílů neschopenky jsou tři vlastně zbytečné a jsou tady spíš ze zvyku, nebo že existuje skoro polovina kroků v dané agendě, které jsou naprosto zbytné a v jedenadvacátém století nemají co dělat. Navíc jsme k tomu přibalili spoustu funkcí, jako je možnost elektronického výpisu neschopenky pro samotného zaměstnance, nebo notifikace zaměstnavatele a další elektronické důvěryhodné služby. Nová eNeschopenka se tak velice blíží ideálu který nazýváme "úplné elektronické podání". Ale ani po schválení legislativního záměru to nebude jednoduché. Musíme ještě dořešit spoustu věcí, jako je elektronická identifikace a autorizace lékařů, nebo přístup zaměstnavatelů jen k opravdu potřebným údajům. Ale jsme na dobré cestě a já bych chtěl moc pochválit kolegyně a kolegy z příslušného odboru MPSV, protože práce s odbornými gestory je mnohdy nekonstruktivní, únavná a svízelná, nicméně tady všichni opravdu rychle pochopili co chceme a proč to chceme a byli do toho zapálení a to se hned tak nevidí.