eNeschopenka: Odvolávám co jsem odvolala a slibuji co jsem slíbila

Už tak trochu tragikomicky působí dění kolem elektronické neschopenky. S původně pilotního projektu elektronizace v rámci rezortu práce a sociálních věcí se stala tak trochu fraška, když jedna ministryně nejdříve projekt elektronické neschopenky slavní spustila, aby ho následně druhá zastavila a tím zcela pohřbila, 3. pak navazuje tím, že chce projekt elektronické ho rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti opět vzkřísit. Elektronická neschopenka měla původně začít fungovat již od ledna letošního roku, což se vzhledem k motanicím kolem různých právních úprav této věci dost často zapomíná. Původně ministryně marksová připravila příslušnou právní úpravou a to změnu souvisejících zákonů, tu sněmovna stihla projednat ještě do voleb. S nástupem ministryně němcové se však jakékoliv práce na projektu zastavily a tak po nástupu nynější ministryně Maláčové muselo ministerstvo přistoupit ke zpracování rychlé technické novely zákonů, kterou by projekt eNeschopenky alespoň odložilo. Ta je ve sněmovně od června, nikdy se však neprojednala. Místo toho se částečně odložil projekt o dva roky přílepkem k právní úpravě lékařské posudkové služby. Jedním z důvodů bylo to, že k odložení eNeschopennky jako jednoho z klíčových projektů egovernmentu jednoduše nebyl důvod. Nyní tedy ministryně Maláčová na zítřejším jednání vlády bude požadovat stažení původního návrhu na zrušení eNeschopenky. Je tak v platnosti odložení o rok, nicméně současné pojetí elektronické neschopenky je koncipováno zcela jinak a ani lékaři a ani pacientské organizace a ani tripartita s ním v této podobě nesouhlasí. Uvidíme tedy, co se stane s dalšími legislativními návrhy na elektronizaci neschopenek.

ITbiz: Vláda minulý týden odmítla prodloužení pro elektronické daňové přiznání

Naprostá většina právnických osob již odevzdává daňové přiznání v elektronické podobě. Vláda měla minulý týden na stole návrh na prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky oproti listinnému. Ač se to na první pohled může zdát jako potenciální výhoda pro elektronicky podávající subjekty, vláda zcela správně takový postup odmítla, podle našeho názoru dobře.

Přečtěte si o tom více třeba na serveru ITbiz.cz...

Venku je věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví. Má se jednat o zcela nový zákon, který v jedné právní normě stanoví služby elektronického zdravotnictví a hlavně pravidla pro sdílení údajů zdravotnické dokumentace. Na věcném záměru pracovalo ministerstvo přes tři roky, nyní je v připomínkovém řízení. Pokud bude věcný záměr schválen vládou, bude vypracováno finální paragrafové znění návrhu zákona.
Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví je k dispozici zde...

Vnitro zpracovalo metodický poky k elektronickému podepisování a pečetění

Na základě četných dotazů zpracovalo Ministerstvo vnitra metodický materiál k problematice elektronických podpisů a pečetí určený pro veřejnoprávní původce.  Materiál obsahuje informace k použití elektronických podpisů, pečetí a časových razítek a je určen zejména pro veřejnoprávní původce. Na začátku materiálu je uvedeno stručné shrnutí pravidel vyplývajících ze zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Materiál je sice určen primárně pro veřejnoprávní původce (tedy veřejnou správu, školy, výzkumné instituce apod.), ale je natolik obecný a přehledný, že je vhodný i pro další subjekty, které chtějí získat na jednom místě stručnou ale dostatečnou informaci.
Metodický pokyn k elektronickým podpisům a pečetím pro veřejnoprávní původce (pdf, 703 kB)

Poslanecká sněmovna konečně schválila český zákon o GDPR

Poslanecká sněmovna minulý týden konečně schválila finální verzi zákona, který do Českého právního řádu přenáší novou evropskou úpravu ochrany osobních údajů tedy takzvanou GDPR. Vládní zákon o zpracování osobních údajů nahrazuje dosavadní právní úpravu zcela. Vychází Jednak z Evropské směrnice, kterou do právního řádu transponuje, jednak ale přenáší i některé stávající principy z původní právní úpravy z Počátku tisíciletí. Zákon má zpoždění, měl být k dispozici již před rokem. Průtahy při jeho projednávání byly způsobeny zejména vyjednáváním o různých výjimkách a specifikách ochrany osobních údajů, jako jsou například očekávané výjimky pro obce z placení pokut za nesprávné dohlížení nad ochranou osobních údajů. Finální verze zákona nakonec tolik výjimek neobsahuje, při posledním hlasování byl odstraněn i poněkud kontroverzní bod Hranice 15 let pro využívání sociálních sítí. Ministerstvo vnitra je s výslednou formou tohoto zákona Podle slov ministra spokojeno.

Zákon zakazující geodiskriminaci (i tu na internetu) je v připomínkovém řízení

MPO předložilo k připomínkám novelu zákona o ochraně spotřebitele, která transponuje evropské nařízení zakazující tzv. "Geodiskriminaci". Zákon byl zpracován z důvodu potřeby adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. Toto nařízení jednoznačně zakazuje různé podmínky pro prodej zboží a pposkytnutí služeb v jiných členských státech, což se týká i internetových služeb. Dostáváme se tak konečně do sjednoceného evropského trhu a všichni musejí skončit s diskriminací spočívající v tom, že své zboží či služby poskytují buď jen v některých státech EU, nebo v různých státech za různých podmínek.

Podívejte se na novelu zákona o ochraně spotřebitele v knihovně EKLEP...

Novela zákona o EET umožní mimo jiné offline režim

Do prvního čtení v Poslanecké sněmovně vešla novela zákona o evidenci tržeb. Ta přináší kromě třetí a čtvrté vlny EET též takzvaný zvláštní režim off-line evidence. Ten by měl usnadnit fungování nejmenším podnikatelům, přesto na ně klade více administrativních povinností. Nutí tak opravdu všechny subjekty dodržovat řádnou evidenci tržeb.
Více čtěte na serveru egovernment network news...

Představujeme osm dílčích cílů informační koncepce k DPL

Informační koncepce schválená nedávno vládou má pětici hlavních cílů, které jsme vám představovali v minulém článku. Digitálně přívětivá legislativa je jedním z nich. Cíl DPL se dále dělí na osm dílčích cílů, ve kterých máme také již jasno. Dnes si je představíme.

Představujeme pět hlavních cílů informační koncepce České republiky

Vláda tento týden schválila Informační koncepci České republiky, což je nový strategickd okument určující rozvoj egovernmentu. Koncepci vláda schválila na základě nové povinnosti uvedené v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Dnes si představíme pětici cílů, které jsou v IKČR uvedeny.

Jaké nové principy do právního řádu přinese zákon o právu na digitální služby?

Zákon o právu na digitální služby (tzv. “digiústava”) není jen marketingovou značkou ICT unie a Pracovního výboru pro DPL, ale opravdu existuje a živě se o něm diskutuje. Nedávno jsme vám přinesli odkaz na rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem a dokument se soupisem 19ti bodů, které zákon změní, bude-li přijat.
Dnes opět popojdeme trochu dál a podíváme se na poměrně jednoduchou mapu principů, jež jsou v zákoně zakotveny.

Vzdělávání v DPL? Je potřebné - a bude!

V těchto dnech se připravují implementační plány k Informační koncepci ČR, kterou bude co nevidět schvalovat vláda. Samotná koncepce má pět cílů a jeden znich (konkrétně hned ten druhý) se věnuje celý digitálně přívětivé legislativě. Už tedy máme jasno nejen o tom, že “to bude”, ale děláme si celkem jasno i “co bude”a “jak do toho”. Nedílnou součástí musí být i osvěta a vzdělávání v rámci digitálně přívětivé legislativy. Na co se tedy můžeme těšit?

Komentář: Ústavní soud má aplikaci k elektronickému nahlížení do spisů, ale...

Ústavní soud spustil nedávno jako jeden ze svých projektů digitalizace aplikaci NASPIS, která umožňuje právníkům elektronické nahlížení do spisů Ústavního soudu a elektronickou práci s jeho dokumenty. Psal o tomi na svém webu a dostalo se to i do pár odborných médií. Účel aplikace je celkem jednoduchý, právním zástupcům umožnit vzdálené elektronické nahlížení do soudních spisů u jejich kauz vedených u Ústavního soudu.
Přijde vám to jako příklad dobré praxe? Na první pohled ano, ale…

Co přinese připravovaný Zákon o právu na digitální služby? 19 bodů, které zaujmou každého...

Na serveru Lupa.cz dnes vyšel rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT unie ale především předsedou Pracovního výboru RVIS pro digitálně přívětivou legislativu. Ve spolupráci s řadou odborníků ICTU zpracovala jeden z viditelných pilířů digitálního česka a to takzvanou “digitální ústavu”, tedy Zákon o právu na digitální služby. Tento zákon má být jednoduchým předpisem, který jasnou formou každému dá jednoznačná práva na digitální služby veřejné správy. Má jen 16 paragrafů a mohl by bý revolučním jak co se týče pojetí práv každého z nás, tak co se týče psaní skutečně srozumitelných norem.
My vám přinášíme dnes jeden z dokumentů, které tento návrh zákona provázejí a to je přehled změn respektive přehled práv kterých se nám dostane, pokud by byl tento zákon přijat.
Mrkněte se i na rozhovor na Lupě Zdeněk Zajíček (ICT Unie): Digitální ústava absolutně mění pohled na to, jak má stát fungovat. 

První návrh legislativní úpravy moderních přepravních služeb je na světě

Taxislužba a obecně přepravní služby jsou častým tématem diskusí v otázkách sdílené ekonomiky. Klasické pojetí takových služeb známe z předchozích desetiletí už dnešním požadavkům zákazníků a ani možnostem technologiií prostě nevyhovuje. Navíc i  přes jakoukoliv dostupnou regulaci se stále více rozmáhají služby, které operují na hranici šedé mlhy zákona, přičemž využívají právě toho, že legislativní úprava přepravy osob je zastaralá a nedostatečná.
Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona o silniční dopravě, kde chce nastavit nové podmínky právě pro moderní taxislužby a přepravní služby. Kupříkladu umožní sjednání služby a ceny prostřednictvím mobilní aplikace a upravuje i vyznačování vozů určených pro službu přepravy, nebo zavede povinnost evidence jízd pro daňové účely. Jedná se p rvní vlaštovkuk terá navíc teprve teď vstupuje do legislativního procesu. Přesto je vidět, že se Česko chce touto oblastí konečně vážně zabývat.
Podívejte se na novelu silničního zákona...