Víte, že už můžete využívat elektronickou identitu?

Elektronická identita občana je to, díky čemu může kdokoliv kdo EID vlastní činit odkudkoliv některé úkony a využívat některé elektronické funkce veřejné správy. Elektronickou identitu si může zřídit kdokoliv a to buď prostřednictvím elektronického občanského průkazu, nebo třeba vytvořením účtu NIA UPS.
Pak můžete využívat různé elektronické služby státu a protože budete mít EID, nebudete muset komunikovat jiným způsobem, budete při jednání a ve službách důvěryhodní a budete moci i přistupovat ke svým datům a službám. Proč si to nevyzkoušíte třeba na elektronickém receptu, nebo v důchodovém portálu, či přímo v portálu občana?
S vaší elektronickou identitou se poskytují také související údaje o Vás, abyste je nemuseli neustále někde vyplňovat a potvrzovat. Veškeré údaje jsou poskytovatelům služeb předávány pouze v případě, že k tomu v procesu přihlašování udělíte souhlas.
Podívejte se na informační web o eidentitě

Piráti navrhují omezit EET

Piráti v Poslanecké sněmovně připravili novelu zákona o evidenci tržeb, která má za cíl omezit povinnou elektronickou evidenci tržeb jen na plátce daně z příjmu, kteří jsou zároveň plátci DPH. Dosud platí elektronická evidence tržeb defakto pro všechny ekonomické subjekty (od červencové vlny). Návrh Pirátské strany podle nich nikterak neomezí možnost dohledu na plněním povinností plynoucích z legislativy o účetnictví (pravý důvod zavádění EET), avšak odlehčí administrativu těm příjemcům plateb, kteří nejsou plátci DPH. Nyní se čeká na stanovisko vlády, přičemž se očekává, že ministerstvo financí bude mít negativní postoj.

Návrh novely zákona o evidenci tržeb si můžete prostudovat zde...

Čeká nás pátá svoboda Evropy: Volný pohyb dat?

GDPR, různé pseudoodborné názory na nebezpečnost, nechuť důvěřovat jinému státu, nebo jinému dodavateli, odpor ke cloudu... Mohli bychom pokračovat dalšími důvody, proč je stále dost složité vysvětlit, že cloudové služby nejsou zlo. A do toho různé diskuse o tom, jestli je vůbec možné a rozumné mít data nékde jinde, než u sebe pod stolem. Evropa do toho jde ale čelem a tak nás po několikaletém maratonu čeká tzv. "pátá svoboda Evropy". K volnému pohybu lidí, služeb, či kapitálu, se přidají i data. Zajímá vás to? Pak se podívejte na oficiální web digiczech.
Čtěte více na webu digiczech.eu...

ITbiz: Díky diletantské chybě se odkládají dotace na obecní wi-fi

Kvůli takřka neuvěřitelnému technickému důvodu zastavila Evropská komise veškerá řízení o dotacích na obecní a městské free wi-fi sítě. Všichni žadatelé tak zcela zbytečně podstupovali administrativní kroky, vyplňovali žádosti a dokumenty a podávali žádost o dotaci. Podle EK se dotace jen posunou, ale i tak se jedná o kolosální ukázku toho, jak se to nemá dělat. Důvod je opravdu kuriozní a může být silným varováním pro všechny úřady v EU které spravují jakékoliv informační systémy.
Přečtěte si o tomhle failu třeba na serveru ITbiz...

Sněmovní výbory a podvýbory k egovernmentu se budou více koordinovat

V Poslanecké sněmovně je celkem 6 výborů a podvýborů, které se mají intenzivně věnovat digitalizaci a elektronizaci veřejné správy a egovernmentu. Jejich předsedové se sešli na pracovní schůzce, která má za cíl větší koordinaci.

Sněmovna je nejen pro legislativu, ale i pro kontrolu fungování ministerstev z pohledu jejich gesční a metodické činnosti, velice klíčový orgán. Jednotlivé výbory a podvýbory jsou koncipovány tak, aby se zabývaly jednotlivými oblastmi. Právě proto dochází k tomu, že fakticky se elektronizací zabývá více skupin poslanců. I proto, že výbory a podvýbory byly v souvislosti s modernizací jednání sněmovny, ke které došlo v minulém volebním období, posíleny a jejich zodpovědnost a klíčové role jsou při přijímání zákonů opravdu zásadní, je třeba je více koordinovat. Egovernment je věc napříč celou veřejnou správou, ale dokonce i mimo ni, protože se skládá z mnoha segmentů. A egovernment je třeba dělat koordinovaně. A proto je skvělé, že i poslanci a jejich orgány se také budou více koordinovat a spolupracovat napříč oblastmi.

Předsedové těchto podvýborů se poprvé sešli na koordinační schůze a hovořili o nutnosti spolupráce. Dohodlo se, že se budou scházet pravidelně a že se na úrovni podvýborů budou sdílet nejen postoje k jednotlivým návrhům zákonů, ale také myšlenky a dojmy ze stavu a rozvoje elektronizace v jednotlivých oblastech. 

Vláda bude schvalovat věcný záměr zákona o sčítání lidu

Příští týden bude vláda jednat o Návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční pravidelně po deseti letech - tedy v roce 2021. Zákon byl hodně diskutován zejména pro to, zda a kolik budou muset občané vyplňovat údajů. Stát podle Českého statistického úřadu, který je sám správcem jednoho z klíčových registrů, nemá ve svých informačních systémech dostatek údajů, aby mohl proces sčítání lidu zcela automatizovat, za 3 roky tak budeme také muset všichni vyplňovat formuláře s údaji, i když by jich mělo být daleko méně, než při posledním sčítání v roce 2011. Bude také možné poskytnout údaje státu elektronicky, což jistě leckdo využije. Pokud vláda záměr schválí, bude se pracovat na paragrafovém znění, které se má projednat ještě do konce roku.

ITbiz: Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví bude hotový letos

Na semináři k elektronickým receptům hovořilo ministerstvo zdravotnictví o svých plánech na legislativu. Ještě letos bude předložena
Novela legislativy k ereceptům, do dvou let by měl pak vzniknout zcela nový zákon o ehealth.

[Více čtěte třeba na ITbiz...](http://www.itbiz.cz/zpravicky/zakon-o-elektronizaci-zdravotnictvi-bude-pripraveny-na-podzim
Zákon o elektronizaci zdravotnictví bude připravený na podzim –
ITBIZ – Vaše jednička mezi nulami)

Pár zajímavých čísel k elektronickým receptům

Od počátku běhu povinného ereceptu bylo prostřednictvím ereceptu předepsáno 25,5 milionů receptů s celkem 30,5 miliony položkami, z toho bylo vydáno již 24 milionů receptů. Elektronicky bylo pacientům doručeno více než 660 tisíc přes SMS a 170 tisíc přes e-mail. Odhadované je, že ročně se v ČR předepíše kolem 70 milionů všech receptů, tedy elektronicky se vydává kolem 90 procent všech receptů. V systému je zaregistrováno celkem 47500 lékařů oprávněných vydat recept.

Tato čísla zazněla dnes na schůzi sněmovního podvýboru pro elektronizaci zdravotnictví od SÚKLu, který je správcem a provozovatelem elektronických receptů.

Ve sněmovně je návrh zákona o samořídících vlacích

Pouhopouhá dvě ustanovení má návrh zákona, který má i u nás umožnit plně autonomní vlaky (odborně drážní soupravy či drážní vozidla). Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) jež je zároveň radním pro dopravu v Praze připravil skutečně minimalistický návrh novely tzv. "Drážního zákona", kterým chce jedním jediným ustanovením umožnit provozovatelům drážní dopravy využívat samořídící soustavy a plně automatizované řízení provozu. Jeden z nejkratších návrhů zákona by mohl mít v případě svého úspěchu obrovské důsledky. Kupříkladu by umožnil provoz samořídícího metra, se kterým se tak trochu počítá na nové trase D, nebo by mohl umožnit provoz plně autonomních vlaků. Návrh nicméně neřeší související oblasti, jako je zodpovědnost za poruchy, či postavení provozovatele takové autonomní dráhy, nebo výrobce příslušných systémů. Jedná se tak spíše o perličku, ale zároveň je to první pokus jak připustit plně autonomní drážní provoz v ČR. Jinde ve světě jsou zcela autonomní dráhy poměrně běžnou praxí, u nás tomu brání právě legislativa a pak také nedůvěra jak veřejnosti, tak odborníků. Tento zákon tak snad alespoň začne vážnou diskusi nad tímto moderním trendem.
Sněmovní tisk 191: Návrh novely Drážního zákona (zákon o samořídících vlacích)

Vnitro vydalo soubor požadavků pro zájemce o akreditaci EID prostředků

Ministerstvo vnitra vydalo dokument se specifickými požadavky na služby prostředky pro elektronickou identifikaci a pro využití EID v praxi. Dokument je určen primárně pro zájemce o akreditaci dle nařízení eIDAS a Zákona o elektronické identifikaci, nicméně může sloužit i zájemcům o technologické podrobnosti EID u nás. Dokument udává základní požadavky, díky kterým bude zajištěna bezpečnost a důvěryhodnost EID.

Podívejte se na dokument ministerstva s požadavky na EID

Pracovní výbor pro DPL začal pracovat

V úterý, 22. Května 2018 se na své ustavující schůzi sešel poprvé Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu (PVDPL). Tento pracovní výbor je zřízen v rámci Rady vlády pro informační společnost (RVIS) a bude se věnovat digitální legislativě ze všech stran. První schůze byla o stanovení priorit a o jmenování dvou pracovních skupin, jedné pro implementaci DPL v praxi a druhé pro přípravu novely Zákona o zadávání veřejných zakázek. Hovořili jsme i o základních potřebách egovernmentu z legislativního úhlu pohledu, kdy je nutno zejména stanovit základní služby státu, ty učinit plně digitální a pak je jako digitální také poskytovat klientům veřejné správy. Diskuse byla rozmanitá a zajímavá. Jednání řídil předseda výboru Zdeněk Zajíček.
Obsazení a další informace k pracovnímu výboru...

Víte, že... si na internetu díky veřejné správě můžete přečíst o závadných potravinách, či si zjistit proč zavřely kontrolní orgány vaši oblíbenou hospodu?

Elektronická veřejná správa - to nejsou jen nudné registry, nebo obrazovky složitých formulářů, či diagramy nepochopitelných architektur. To co lidi asi zajímá víc jsou konkrétní služby, které veřejná správa nabízí. I když se o nich většinou moc neví, takové opravdu existují. A nepotřebujete k nim desatery přihlašovací údaje, nebo datovou schránku. Hovoříme o veřejně dostupných zajímavých datech a službách, které již dnes veřejná správa nabízí.

Na internetu si můžete ve specializovaném portálu Potraviny na pranýři procházet data o závadných potravinách, kontrolách restaurací, obchodů a dalších provozoven, ale třeba se i podívat na to, proč byla zavřena nějaká hospoda, kam jste rádi chodili a ten zápach a špína vám už vlastně ani nevadily. Podívejte se třeba na obchody uzavřené inspekcí i s důvodem jejich uzavření.

Tento portál trochu překvapivě provozuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a jedná se tak o portál orgánu veřejné správy. A aby toho nebylo málo, je k dispozici i oficiální mobilní aplikace s těmi samými daty, ale pro mobilní telefony i s pár funkcemi navíc.

Ano, i tohle je egovernment. Sice se sem tam objevují hlasy, že takhle pranýřovat ty, co porušují úmyslně zákony a normy je neetické nebo že dokonce dochází k porušování jejich práv, ale co práva nás - zákazníků? My takovým portálům fandíme. A i proto jsme rádi, že jsme informaci o tomto webu mohli přinést.

První chatbot ve veřejné správě? Pokecejte si s ním o GDPR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvo vnitra připravili na české poměry velice netradiční formu pomoci subjektům se vypořádat s nařízením GDPR. Vybudovaly interaktivního chatbota právě pro oblast GDPR. Robot funguje v češtině a zatím je v testovacím beta režimu. Kdokoliv se ho může zeptat na cokoliv co souvisí s GDPR. Robot se bude jako každý jiný chatbot snažit otázce porozumět a dát na ni odpověď. Někdy to jde, někdy to trochu drhne. Pokud si chatbot nebude vědět rady, umožní vám dotaz odeslat ke pozdějšímu lidskému zpracování. Jedná se tak zřejmě o prvního chatbota v české veřejné správě, navíc rozumí docela dobře česky. Zkuste si ho sami.

Chatbot ke GDPR

Pokračují problémy se zákonností rozhodování o evropských projektech ICT

Veřejná ochránkyně práv upozornila na nezákonnost rozhodování při posuzování projektů eGovernmentu v krajích. A jelikož ministerstvo odmítlo celou věc řešit v souladu se správním právem, upozorňuje na to vládu. Jde o protizákonné svěření pravomoci Centru pro regionální rozvoj.

Ministerstvo ruší elektronickou neschopenku, protože se nestihne

Vláda bude projednávat návrh MPSV na zrušení elektronické neschopenky. Ministerstvo předložilo Vládní návrh zákona ke zrušení eNeschopenky, tedy vlastně návrh na zrušení některých ustanovení loňského zákona, který měl od ledna 2019 elektronickou neschopenku zavádět. Podle ministerstva je záměr správný, ale technicky by se projekt elektronické neschopenky nestihl zrealizovat na straně ČSSZ. Zrušením příslušných ustanovení zákona se ale eNeschopenka úplně zruší, přitom ministerstvo deklarovalo snahu o její odložení o dva roky na leden 2021. Zruší se také ustanovení propojující datový fond v informačních systémech České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, což znemožní rychlejší předávání informací pro klienty. Ministerstvo podle svého vyjádření ale pracuje na nové právní úpravě, která by měla elektronickou neschopenku zavést.