K připomínkám jde zákon o elektronizaci daní

Kolem vlajkové lodi egovernmentu na ministerstvu financí, takzvaného projektu “Moje daně”, se toho nedávno dělo docela dost. Ministerstvo financí slibovalo elektronizaci daňových agent už docela dlouho. Nyní připravilo návrh právní úpravy právě k elektronizaci svých daňových agent a ten jde nyní do mezirezortního připomínkového řízení. Vzhledem k tomu že se díky důležitosti této oblasti jedná o naprosto klíčový právní předpis pro elektronizaci výkonu veřejné správy, bude velice zajímavé sledovat jeho osud. A pochopitelně bude nutné se zaměřit na to, zda předložená právní úprava splňuje principy a zásady pro digitálně přívětivou legislativu a pro rozvoj egovernmentu a informačních systémů. Ale samozřejmě jako vždy, zákony by měly být tvořeny především pro lidi. Ministerstvo financí by jsi tak mohlo napravit špatnou pověst, ke které dospělo svým přístupem právní úpravy elektronické evidence tržeb.

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a některé další zákony...

Představujeme novou sekci věnovanou Informační koncepci ČR

Informační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schvaluje vláda. Koncepce je vypracována na základě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument, s nímž musejí být všechny úřady v plném souladu. V dubnu 2019 vláda k IKČR schválila také tzv. "Implementační plány", kde stanovila nejen základní priority, ale i konkrétní opatření. V rámci IKČR najdete mimo jiné:
  • Architektonické principy EG
  • Zásady pro řízení ICT
  • Hlavní a dílčí cíle pro naplnění IKČR
I na našem webu se informační koncepci pochopitelně chceme věnovat a proto jednak zakládáme nový tag "IKČR" a jako první akci jsme pro vás připravili dvě nové stránnky a to Informační koncepce ČR a Implementační plány IKČR. A nezapomeňte, že i "Digitálně přívětivá legislativa" je mimo jiné jedním z hlavních cílů IKČR.

Revoluční eZákon jako změnový zákon k Digiústavě jde do připomínek

Do meziresortního připomínkového řízení se dostal prováděcí ´změnový zákon k takzvané Digiústavě. Pod poněkud složitým názvem "Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci" se ukrývá zákon, kterým se mění více než stovka právních předpisů. Cílem je připravit veřejnou správu na skutečně funkční sdílené služby, na sdílení údajů a na poskytování digitálních služeb. Návrh zákona se na ministerstvu připravoval od října loňského roku a zahrnuje také doslova revoluci v propojování údajů tak, abychom nemuseli veřejné správě dokládat to co už dávno má ve svých systémech.
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Digiústava oficiálně ve sněmovně - zveřejněn návrh zákona o právu na digitální služby

Dnes byl oficiálně zařazen sněmovní tisk s Návrhem zákona o právu na digitální službu v Poslanecké sněmovně. Takzvaná DigiÚstava bude projednávána jako Sněmovní tisk 447 Snad bude sedmička na konci šťastným číslem.

Na konferenci ISSS 2019 se o digitálně přívětivé legislativě hovořilo teoreticky i prakticky

V Hraci Králové se koná tradiční konference ISSS což je největší akce věnovaná egovernmentu v ČR. Jedním z dost probíraných termínů byla i “digitálně přívětivá legislativa” a to jak v teoretických přednáškách ze strany ministerstva vnitra a úřadu vlády, tak se ale už ukazoval i dopad DPL prakticky. Ministerstvo zdravotnictví se k naplňování principů DPL u všech svých legislativních návrhů, zejména pak u nového komplexního zákona o ehealth. I v dalších přednáškách se pak DPL zmiňovalo jako jedno z důležitých východisek pro tvorbu nových zákonů, či pro revizi stávajících předpisů. A nezapomnělo se i na to, že soulad s DPL je jedním z cílů Informační koncepce ČR, která je závazná pro veřejnou správu. Michal Rada z Pracovního výboru RVIS pro DPL pak prezentoval v jednom z hlavních bloků k digitálním službám, jak a proč DPL řešit a odkázal i na dokumenty a podklady na tomto webu. DPL se tedy z duchovité chiméry stává opravdu součástí efektivizace veřejné správy, což je velice dobrá zpráva.

eNeschopenka: Odvolávám co jsem odvolala a slibuji co jsem slíbila

Už tak trochu tragikomicky působí dění kolem elektronické neschopenky. S původně pilotního projektu elektronizace v rámci rezortu práce a sociálních věcí se stala tak trochu fraška, když jedna ministryně nejdříve projekt elektronické neschopenky slavní spustila, aby ho následně druhá zastavila a tím zcela pohřbila, 3. pak navazuje tím, že chce projekt elektronické ho rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti opět vzkřísit. Elektronická neschopenka měla původně začít fungovat již od ledna letošního roku, což se vzhledem k motanicím kolem různých právních úprav této věci dost často zapomíná. Původně ministryně marksová připravila příslušnou právní úpravou a to změnu souvisejících zákonů, tu sněmovna stihla projednat ještě do voleb. S nástupem ministryně němcové se však jakékoliv práce na projektu zastavily a tak po nástupu nynější ministryně Maláčové muselo ministerstvo přistoupit ke zpracování rychlé technické novely zákonů, kterou by projekt eNeschopenky alespoň odložilo. Ta je ve sněmovně od června, nikdy se však neprojednala. Místo toho se částečně odložil projekt o dva roky přílepkem k právní úpravě lékařské posudkové služby. Jedním z důvodů bylo to, že k odložení eNeschopennky jako jednoho z klíčových projektů egovernmentu jednoduše nebyl důvod. Nyní tedy ministryně Maláčová na zítřejším jednání vlády bude požadovat stažení původního návrhu na zrušení eNeschopenky. Je tak v platnosti odložení o rok, nicméně současné pojetí elektronické neschopenky je koncipováno zcela jinak a ani lékaři a ani pacientské organizace a ani tripartita s ním v této podobě nesouhlasí. Uvidíme tedy, co se stane s dalšími legislativními návrhy na elektronizaci neschopenek.

ITbiz: Vláda minulý týden odmítla prodloužení pro elektronické daňové přiznání

Naprostá většina právnických osob již odevzdává daňové přiznání v elektronické podobě. Vláda měla minulý týden na stole návrh na prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky oproti listinnému. Ač se to na první pohled může zdát jako potenciální výhoda pro elektronicky podávající subjekty, vláda zcela správně takový postup odmítla, podle našeho názoru dobře.

Přečtěte si o tom více třeba na serveru ITbiz.cz...

Venku je věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví. Má se jednat o zcela nový zákon, který v jedné právní normě stanoví služby elektronického zdravotnictví a hlavně pravidla pro sdílení údajů zdravotnické dokumentace. Na věcném záměru pracovalo ministerstvo přes tři roky, nyní je v připomínkovém řízení. Pokud bude věcný záměr schválen vládou, bude vypracováno finální paragrafové znění návrhu zákona.
Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví je k dispozici zde...

Vnitro zpracovalo metodický poky k elektronickému podepisování a pečetění

Na základě četných dotazů zpracovalo Ministerstvo vnitra metodický materiál k problematice elektronických podpisů a pečetí určený pro veřejnoprávní původce.  Materiál obsahuje informace k použití elektronických podpisů, pečetí a časových razítek a je určen zejména pro veřejnoprávní původce. Na začátku materiálu je uvedeno stručné shrnutí pravidel vyplývajících ze zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Materiál je sice určen primárně pro veřejnoprávní původce (tedy veřejnou správu, školy, výzkumné instituce apod.), ale je natolik obecný a přehledný, že je vhodný i pro další subjekty, které chtějí získat na jednom místě stručnou ale dostatečnou informaci.
Metodický pokyn k elektronickým podpisům a pečetím pro veřejnoprávní původce (pdf, 703 kB)

Poslanecká sněmovna konečně schválila český zákon o GDPR

Poslanecká sněmovna minulý týden konečně schválila finální verzi zákona, který do Českého právního řádu přenáší novou evropskou úpravu ochrany osobních údajů tedy takzvanou GDPR. Vládní zákon o zpracování osobních údajů nahrazuje dosavadní právní úpravu zcela. Vychází Jednak z Evropské směrnice, kterou do právního řádu transponuje, jednak ale přenáší i některé stávající principy z původní právní úpravy z Počátku tisíciletí. Zákon má zpoždění, měl být k dispozici již před rokem. Průtahy při jeho projednávání byly způsobeny zejména vyjednáváním o různých výjimkách a specifikách ochrany osobních údajů, jako jsou například očekávané výjimky pro obce z placení pokut za nesprávné dohlížení nad ochranou osobních údajů. Finální verze zákona nakonec tolik výjimek neobsahuje, při posledním hlasování byl odstraněn i poněkud kontroverzní bod Hranice 15 let pro využívání sociálních sítí. Ministerstvo vnitra je s výslednou formou tohoto zákona Podle slov ministra spokojeno.

Zákon zakazující geodiskriminaci (i tu na internetu) je v připomínkovém řízení

MPO předložilo k připomínkám novelu zákona o ochraně spotřebitele, která transponuje evropské nařízení zakazující tzv. "Geodiskriminaci". Zákon byl zpracován z důvodu potřeby adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. Toto nařízení jednoznačně zakazuje různé podmínky pro prodej zboží a pposkytnutí služeb v jiných členských státech, což se týká i internetových služeb. Dostáváme se tak konečně do sjednoceného evropského trhu a všichni musejí skončit s diskriminací spočívající v tom, že své zboží či služby poskytují buď jen v některých státech EU, nebo v různých státech za různých podmínek.

Podívejte se na novelu zákona o ochraně spotřebitele v knihovně EKLEP...

Novela zákona o EET umožní mimo jiné offline režim

Do prvního čtení v Poslanecké sněmovně vešla novela zákona o evidenci tržeb. Ta přináší kromě třetí a čtvrté vlny EET též takzvaný zvláštní režim off-line evidence. Ten by měl usnadnit fungování nejmenším podnikatelům, přesto na ně klade více administrativních povinností. Nutí tak opravdu všechny subjekty dodržovat řádnou evidenci tržeb.
Více čtěte na serveru egovernment network news...

Představujeme osm dílčích cílů informační koncepce k DPL

Informační koncepce schválená nedávno vládou má pětici hlavních cílů, které jsme vám představovali v minulém článku. Digitálně přívětivá legislativa je jedním z nich. Cíl DPL se dále dělí na osm dílčích cílů, ve kterých máme také již jasno. Dnes si je představíme.

Představujeme pět hlavních cílů informační koncepce České republiky

Vláda tento týden schválila Informační koncepci České republiky, což je nový strategickd okument určující rozvoj egovernmentu. Koncepci vláda schválila na základě nové povinnosti uvedené v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Dnes si představíme pětici cílů, které jsou v IKČR uvedeny.