Tři věci co nás podle ICTU čekají ze sněmovny

Tento týden se konal tradiční společenský večer ICT unie. Mimo jiné na něm vedení ICTU spolu s poslanci PSP hovořilo o třech klíčových věcech, které by měly jít z poslanecké iniciativy a měly by se stihnout ještě v tomto volebním období. Trochu si je pojďme představit.

EGOVnn: Vláda si posvítila na spisovku a nedopadlo to moc dobře

Ministerstvu vnitra zjevně už došla trpělivost stran ignorování povinností spisové služby a tak na vládu v květnu poslalo analýzu, ve které zhodnocuje stav výkonu spisové služby v elektronické podobě a to zejména u ministerstev. A analýza ukázala, že ve skutečnosti je to snad ještě horší, než si odborníci mysleli. Na serveru EGOV network news se této analýze věnují a uvádějí i některá dosti závažná zjištění. Do konce roku má pak vláda obdržet od MV akční plány na řešení pro jednotlivé úřady.
Čtěte článek na EGOVnn...

K zákonu o digitálních službách chybí doprovodné změnové zákony

Zákon o právu na digitální služby (Digiústava) má ve sněmovně podporu všech politických stran. V prvním čtení pro něj hlasovalo 150 poslanců. Přesto to s ním nebude asi tak jednoduché, chybí totiž doprovodné zákony, které by umožňovaly fakticky digitální služby poskytovat. Řekli to zástupci ICT unie na včerejším společenském večeru ICTU. Doprovodné zákony být musí, protože bez změny klíčových zákonů egovernmentu nebude možné, aby stát potažmo jednotlivé úřady poskytovaly služby občanům. Na doprovodných změnových zákonech pracuje ministerstvo vnitra, svoji verzi ovšem připravuje i ICT unie. Vše by se mělo probrat na zítřejší schůzi garančních výborů ve sněmovně.

Jednání o zákoně o elektronických dálničních známkách ve sněmovně pokračuje ve výboru

Už od února je v Poslanecké sněmovně návrh nové právní úpravy, která má zavést tzv "videotalling", a zelektronizovat agendu dálničních známek. Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury  zavádí novou elektronickou evidenci o zaplacených známkách a zároveň elektronickou evidenci osvobozených vozidel. Známku si bude možno podle slov SFDI koupit v síti distributorů (kdy prodejce rovnou zaregistruje známku k dané SPZ) a nebo zcela samoobslužně elektronicky na eshopu (kdy si SPZ zaregistruje kupující). Systém pak má pomocí bran a dálničníh hlídek efektivně kontrolovat ty, kdo nezaplatili a zjistit prakticky ihned, že nezaplatili. Elektronickou novelu sice provází tahanice o podrobnosti, ale elektronických známek se snad prý dočkáme už od roku 2021. A tohle pak bude rozhodně jedna z nejvýznamnějších plně elektronických agend. A my proces projednávání samozřejmě bedlivě sledujeme.


[Stránka sněmovního tisku 409...](http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=409&o=8)

Zdeněk Zajíček rezignoval na funkci předsedy Pracovního výboru pro DPL

Dnes sdělil dosavadní předseda Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu Zdeněk Zajíček, že po dohodě s vládním zmocněncem rezignoval na svoji funkci předsedy. Problematice digitální legislativy se hodlá dále věnovat, nicméně nemůže dále působit jako předseda pracovního výboru.
Pracovní výbor je zřízen pod Radou vlády pro informační společnost (RVIS) a kromě celé problematiky digitálně přívětivé legislativy jako takové má i nastarosti implementaci příslušného cíle a opatření z Informační koncepce ČR. Nyní se čeká na oznámení, kdo bude jmenován novým předsedou.

Zdeněk Zajíček (ODS) působil v minulosti kupříkladu jako náměstek pro eGovernment na Ministerstvu vnitra, pak i jako náměstek na Ministerstvu financí. Jako prezident ICT unie je jedním ze signatářů vládní Iniciativy I202020, od počátku prosazoval myšlenky DPL a od založení pracovního výboru pod radou vlády jej vedl. Je spoluautorem aktuálně projednávaného Zákona o právu na digitální služby av posledních měsících  spolupracoval i na digitalizaci Stavebního řádu s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Představujeme novou sekci webu Praxe

Náš webový portál má za cíl nejen edukovat veřejnou správu a ostatní zainteresované subjekty stran moderní elektronizace a legislativy, ale také má prakticky s digitalizací a legislativou pomáhat. Proto jsme zřídili novou sekci Praxe, kde budeme zejména pro gestory legislativy a pro další OVM vykonávající digitální činnosti nabízet odkazy na praktické dokumenty, metodiky, návody, apod.

Ministerstvo zdravotnictví se přišlo s pracovním výborem poradit o digitální přívětivosti


Na poslední schůzi Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu se kromě běžné agendy projednávala také příprava nového zákona o elektronizaci zdravotnictví. Je to vůbec poprvé, co se pracovní výbor zabývá připravovanou právní normou na žádost jejího autora.

K připomínkám jde zákon o elektronizaci daní

Kolem vlajkové lodi egovernmentu na ministerstvu financí, takzvaného projektu “Moje daně”, se toho nedávno dělo docela dost. Ministerstvo financí slibovalo elektronizaci daňových agent už docela dlouho. Nyní připravilo návrh právní úpravy právě k elektronizaci svých daňových agent a ten jde nyní do mezirezortního připomínkového řízení. Vzhledem k tomu že se díky důležitosti této oblasti jedná o naprosto klíčový právní předpis pro elektronizaci výkonu veřejné správy, bude velice zajímavé sledovat jeho osud. A pochopitelně bude nutné se zaměřit na to, zda předložená právní úprava splňuje principy a zásady pro digitálně přívětivou legislativu a pro rozvoj egovernmentu a informačních systémů. Ale samozřejmě jako vždy, zákony by měly být tvořeny především pro lidi. Ministerstvo financí by jsi tak mohlo napravit špatnou pověst, ke které dospělo svým přístupem právní úpravy elektronické evidence tržeb.

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a některé další zákony...

Představujeme novou sekci věnovanou Informační koncepci ČR

Informační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schvaluje vláda. Koncepce je vypracována na základě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument, s nímž musejí být všechny úřady v plném souladu. V dubnu 2019 vláda k IKČR schválila také tzv. "Implementační plány", kde stanovila nejen základní priority, ale i konkrétní opatření. V rámci IKČR najdete mimo jiné:
  • Architektonické principy EG
  • Zásady pro řízení ICT
  • Hlavní a dílčí cíle pro naplnění IKČR
I na našem webu se informační koncepci pochopitelně chceme věnovat a proto jednak zakládáme nový tag "IKČR" a jako první akci jsme pro vás připravili dvě nové stránnky a to Informační koncepce ČR a Implementační plány IKČR. A nezapomeňte, že i "Digitálně přívětivá legislativa" je mimo jiné jedním z hlavních cílů IKČR.

Revoluční eZákon jako změnový zákon k Digiústavě jde do připomínek

Do meziresortního připomínkového řízení se dostal prováděcí ´změnový zákon k takzvané Digiústavě. Pod poněkud složitým názvem "Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci" se ukrývá zákon, kterým se mění více než stovka právních předpisů. Cílem je připravit veřejnou správu na skutečně funkční sdílené služby, na sdílení údajů a na poskytování digitálních služeb. Návrh zákona se na ministerstvu připravoval od října loňského roku a zahrnuje také doslova revoluci v propojování údajů tak, abychom nemuseli veřejné správě dokládat to co už dávno má ve svých systémech.
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Digiústava oficiálně ve sněmovně - zveřejněn návrh zákona o právu na digitální služby

Dnes byl oficiálně zařazen sněmovní tisk s Návrhem zákona o právu na digitální službu v Poslanecké sněmovně. Takzvaná DigiÚstava bude projednávána jako Sněmovní tisk 447 Snad bude sedmička na konci šťastným číslem.

Na konferenci ISSS 2019 se o digitálně přívětivé legislativě hovořilo teoreticky i prakticky

V Hraci Králové se koná tradiční konference ISSS což je největší akce věnovaná egovernmentu v ČR. Jedním z dost probíraných termínů byla i “digitálně přívětivá legislativa” a to jak v teoretických přednáškách ze strany ministerstva vnitra a úřadu vlády, tak se ale už ukazoval i dopad DPL prakticky. Ministerstvo zdravotnictví se k naplňování principů DPL u všech svých legislativních návrhů, zejména pak u nového komplexního zákona o ehealth. I v dalších přednáškách se pak DPL zmiňovalo jako jedno z důležitých východisek pro tvorbu nových zákonů, či pro revizi stávajících předpisů. A nezapomnělo se i na to, že soulad s DPL je jedním z cílů Informační koncepce ČR, která je závazná pro veřejnou správu. Michal Rada z Pracovního výboru RVIS pro DPL pak prezentoval v jednom z hlavních bloků k digitálním službám, jak a proč DPL řešit a odkázal i na dokumenty a podklady na tomto webu. DPL se tedy z duchovité chiméry stává opravdu součástí efektivizace veřejné správy, což je velice dobrá zpráva.

eNeschopenka: Odvolávám co jsem odvolala a slibuji co jsem slíbila

Už tak trochu tragikomicky působí dění kolem elektronické neschopenky. S původně pilotního projektu elektronizace v rámci rezortu práce a sociálních věcí se stala tak trochu fraška, když jedna ministryně nejdříve projekt elektronické neschopenky slavní spustila, aby ho následně druhá zastavila a tím zcela pohřbila, 3. pak navazuje tím, že chce projekt elektronické ho rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti opět vzkřísit. Elektronická neschopenka měla původně začít fungovat již od ledna letošního roku, což se vzhledem k motanicím kolem různých právních úprav této věci dost často zapomíná. Původně ministryně marksová připravila příslušnou právní úpravou a to změnu souvisejících zákonů, tu sněmovna stihla projednat ještě do voleb. S nástupem ministryně němcové se však jakékoliv práce na projektu zastavily a tak po nástupu nynější ministryně Maláčové muselo ministerstvo přistoupit ke zpracování rychlé technické novely zákonů, kterou by projekt eNeschopenky alespoň odložilo. Ta je ve sněmovně od června, nikdy se však neprojednala. Místo toho se částečně odložil projekt o dva roky přílepkem k právní úpravě lékařské posudkové služby. Jedním z důvodů bylo to, že k odložení eNeschopennky jako jednoho z klíčových projektů egovernmentu jednoduše nebyl důvod. Nyní tedy ministryně Maláčová na zítřejším jednání vlády bude požadovat stažení původního návrhu na zrušení eNeschopenky. Je tak v platnosti odložení o rok, nicméně současné pojetí elektronické neschopenky je koncipováno zcela jinak a ani lékaři a ani pacientské organizace a ani tripartita s ním v této podobě nesouhlasí. Uvidíme tedy, co se stane s dalšími legislativními návrhy na elektronizaci neschopenek.

ITbiz: Vláda minulý týden odmítla prodloužení pro elektronické daňové přiznání

Naprostá většina právnických osob již odevzdává daňové přiznání v elektronické podobě. Vláda měla minulý týden na stole návrh na prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky oproti listinnému. Ač se to na první pohled může zdát jako potenciální výhoda pro elektronicky podávající subjekty, vláda zcela správně takový postup odmítla, podle našeho názoru dobře.

Přečtěte si o tom více třeba na serveru ITbiz.cz...

Venku je věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví. Má se jednat o zcela nový zákon, který v jedné právní normě stanoví služby elektronického zdravotnictví a hlavně pravidla pro sdílení údajů zdravotnické dokumentace. Na věcném záměru pracovalo ministerstvo přes tři roky, nyní je v připomínkovém řízení. Pokud bude věcný záměr schválen vládou, bude vypracováno finální paragrafové znění návrhu zákona.
Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví je k dispozici zde...