Představujeme Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

Vláda na konci září finálně projednala materiál Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Po půlroce tvrdé práce Úřadu vlády a dalších partnerů je tak odstartována implementace těchto zásad v praxi. Co ale tyto zásady vlastně jsou? Na co navazují? A hlavně k čemu slouží a jak je používat?

Legislativní rámec je základ

Všechno začíná a končí s právním rámcem. Zákony, vyhlášky a další právní předpisy stanoví, "co se jak bude dělat". Pochopitelně daleko větší regulace je pro veřejnou správu. Jednotlivé zákony stanovují, co má, smí a může veřejná správa dělat a jaká jsou práva a povinnosti nejen orgánů veřejné moci, ale i občanů, podnikatelů, zkrátka klientů veřejné správy. Navíc dle principu legality de facto platí, že co nemá veřejná správa uloženo zákonem, to fakticky dělat nemůže. Protože je to opravdu základ všeho dění (nejen) ve veřejné správě, je nutné mít legislativu dobrou, moderní a správnou. Jeden z principů digitální agendy je „Digitálně přívětivá legislativa“ – tedy taková, která umožní rozvoj eGovernmentu a digitální agendy a zároveň tomu všemu dá dobrý a rozumný rámec.
Chceme-li tedy opravdu rozvíjet eGovernment, vykonávat veřejnou správu rychle a efektivně a podporovat digitalizaci a digitální agendu, je nezbytné začít právě od legislativního rámce.

Snadno se to řekne, ale hůř udělá

V ČR existuje takřka 3000 platných zákonů. Většina z nich jsou novelami již existujících zákonů, ale i tak je zhruba 600 zákonů klíčových pro fungování veřejné správy a nejen ní. Zákony pochopitelně nevznikají samy od sebe, někdo je musí napsat. A co jde ještě o dost hůř, někdo musí napsat ty novely, pokud jsou zapotřebí. A psaní zákonů vůbec není lehká práce. Obzvlášť, když k tomu de facto neexistují návody a metodiky. Ještě horší je to pak právě v případech, kdy chceme po legislativcích, aby psali zákony moderní a digitálně přívětivé. Většina z těch lidí perfektně ovládá jádro zákonotvorby, ale upřímně, neumí ani stylovat ve Wordu, natož pak psát třeba dobře koncipované paragrafy o propojeném datovém fondu reprezentovaném propojitelnými informační systémy veřejné správy respektujícími všechny principy moderního eGovernmentu. A upřímně, není to jejich chyba. Nikdy to po nich nikdo nechtěl a musejí dostat dostatečné nástroje k tomu, aby toho byli schopni, či ještě lépe, někdo jim s tím musí pomoci. Ono totiž napsat dobře zákon z pohledu digitální agendy je důležité, ale není to snadné. Po takovém autorovi se chce spolupráce s ICT odborníky, architekty, pak samozřejmě odbornými gestory apod.

Zásady, jimiž se budeme řídit

Právě proto vznikly Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Jedná se o ucelený soubor deseti základních obecných zásad pro naplnění principu DPL v praxi – a to již při vzniku záměru, a pak při vzniku legislativy, ale i při jejím posuzování, hodnocení, projednávání, a nakonec i realizaci. Zásady samotné jsou výsledkem několikaměsíční práce Úřadu vlády s dalšími partnery, kdy bylo nutno nejprve zhodnotit, co vlastně chceme a jak to chceme, a pak podle toho stanovit tyto zásady. Zásady, jak je uvedeno níže, jdou od obecných věcí ve stylu technologické neutrality, až po principy pro propojování informačních systémů ve veřejné správě, neboli propojování datového fondu veřejné správy, ale jsou v nich i zásady týkající se ryze témat pro klienty, jako je přístupnost či přívětivost rozhraní, a hlavně zabránění bariérám pro elektronickou komunikaci.
Tady je tedy desatero oněch zásad:
Zásada 1: Budování přednostně digitálních služeb (princip digital by default)
Zásada 2: Maximální opakovatelnost a znovupoužitelnost údajů a služeb (princip only once)
Zásada 3: Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením (princip governance accessibility)
Zásada 4: Sdílené služby veřejné správy
Zásada 5: Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
Zásada 6: Mezinárodní interoperabilita - budování služeb propojitelných a využitelných v evropském prostoru
Zásada 7: Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby (princip GDPR)
Zásada 8: Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb (princip open government)
Zásada 9: Technologická neutralita
Zásada 10: Uživatelská přívětivost

Jak je tedy vidět, myslelo se opravdu na všechno. Ale samotné názvy zásad pochopitelně řeknou jen trochu, o čem to je. Ke každé zásadě jsou k dispozici již i podrobné popisy a cíle, a dokonce i nastínění toho, co se stane, pokud budou či naopak nebudou respektovány.

Víc informací?

Asi nejlepší představu si uděláte, pokud si projdete samostatnou sekci věnovanou problematice DPL, a to včetně zásad, kterou najdete na adrese http://dpl.digilegislativa.cz.
Tam najdete nejen víc informací, ale především i samostatné stránky pro zásady a pro související ověřovací otázky. A také související dokumenty ke stažení.

Žádné komentáře:

Okomentovat