Včera se prezentovaly zásady DPL na národním architektonickém výboru

Včera jednal Pracovní výbor pro architekturu a strategie při Radě vlády pro informační společnost. Jedním z bodů byla i prezentace projednaných Zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. V prezentaci byly představeny zásady i ověřovací otázky. Obojí nemusí a nemá sloužit jen legislativcům, ale také ICT architektům a tvůrcům strategií v resortech. Členové výboru tuto aktivitu podporují, protože základem rozvoje elektronizace a digitalizace je právě digitálně přívětivá legislativa.
Dále se projednávala příprava Národní informační koncepce jako hlavního strategického dokumentu ČR pro oblast egovernmentu, s čímž zásady a vůbec naplnění principu DPL velice úzce souvisí. Do informační koncepce i do Národního architektonického plánu bude desatero zásad promítnuto a princip DPL je a bude jedním z hlavních pilířů.
K dispozici je prezentace přednesená na jednání výboru.

Žádné komentáře:

Okomentovat