Budeme mít zcela nový zákon o eHealth

Ministerstvo zdravotnictví nyní dokončuje věcný záměr zcela nového zákona o elektronizaci zdravotnictví. Co by měl nový zákon přinést a kdy spatří světlo světa?

V tuto chvíli neexistuje v ČR globální a jednotná úprava elektronizace zdravotnictví. Poměrně velká část je v zákoně o zdravotních službách, kde jsou definovány zejména registry a informační systémy a další části jsou pak v tzv. agendových zákonech, jako je oblast elektronizace zdravotního pojištění, elektronické recepty a elektronické neschopenky, či dílčí úpravy některých evidencí. Hlavním důvodem tvorby nového zákona je tedy mít všechny základní principy eHealth v jednom jednoduchém a srozumitelném zákoně, aby nebyla legislativa rozdrobena po celém právním řádu.

Hlavní úkoly nového zákona tedy jsou:

  • Stanovení základních principů elektronizace zdravotnictví
  • Vymezení klíčových rolí (pacient, lékař, poskytovatel, zdravotní pojišťovna, samospráva, ministerstva apod.) a stanovení jejich povinností a práv
  • Jednoznačná identita pro lékaře a poskytovatele zdravotních služeb napříč celým systémem
  • Sjednocení evidencí tak, aby byly bezpečné a skutečně účelné
  • Zavedení standardů pro výměnu dat a pro výměnu zdravotnické dokumentace
  • Umožnění elektronické dokumentace a stanovení základní bezpečnosti
  • Ale především, ministerstvo chce vůbec poprvé takový eHealth, který by byl v souladu s eGovernmentem a respektoval jeho principy a těžil z jeho výhod.

Nyní se pracuje na finalizaci textu věcného záměru zákona, a ten by měl být představen během několika týdnů.

Žádné komentáře:

Okomentovat