Pracovní výbor pro DPL začal pracovat

V úterý, 22. Května 2018 se na své ustavující schůzi sešel poprvé Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu (PVDPL). Tento pracovní výbor je zřízen v rámci Rady vlády pro informační společnost (RVIS) a bude se věnovat digitální legislativě ze všech stran. První schůze byla o stanovení priorit a o jmenování dvou pracovních skupin, jedné pro implementaci DPL v praxi a druhé pro přípravu novely Zákona o zadávání veřejných zakázek. Hovořili jsme i o základních potřebách egovernmentu z legislativního úhlu pohledu, kdy je nutno zejména stanovit základní služby státu, ty učinit plně digitální a pak je jako digitální také poskytovat klientům veřejné správy. Diskuse byla rozmanitá a zajímavá. Jednání řídil předseda výboru Zdeněk Zajíček.
Obsazení a další informace k pracovnímu výboru...

Žádné komentáře:

Okomentovat