Sněmovní výbory a podvýbory k egovernmentu se budou více koordinovat

V Poslanecké sněmovně je celkem 6 výborů a podvýborů, které se mají intenzivně věnovat digitalizaci a elektronizaci veřejné správy a egovernmentu. Jejich předsedové se sešli na pracovní schůzce, která má za cíl větší koordinaci.

Sněmovna je nejen pro legislativu, ale i pro kontrolu fungování ministerstev z pohledu jejich gesční a metodické činnosti, velice klíčový orgán. Jednotlivé výbory a podvýbory jsou koncipovány tak, aby se zabývaly jednotlivými oblastmi. Právě proto dochází k tomu, že fakticky se elektronizací zabývá více skupin poslanců. I proto, že výbory a podvýbory byly v souvislosti s modernizací jednání sněmovny, ke které došlo v minulém volebním období, posíleny a jejich zodpovědnost a klíčové role jsou při přijímání zákonů opravdu zásadní, je třeba je více koordinovat. Egovernment je věc napříč celou veřejnou správou, ale dokonce i mimo ni, protože se skládá z mnoha segmentů. A egovernment je třeba dělat koordinovaně. A proto je skvělé, že i poslanci a jejich orgány se také budou více koordinovat a spolupracovat napříč oblastmi.

Předsedové těchto podvýborů se poprvé sešli na koordinační schůze a hovořili o nutnosti spolupráce. Dohodlo se, že se budou scházet pravidelně a že se na úrovni podvýborů budou sdílet nejen postoje k jednotlivým návrhům zákonů, ale také myšlenky a dojmy ze stavu a rozvoje elektronizace v jednotlivých oblastech. 

Žádné komentáře:

Okomentovat