Zákon zakazující geodiskriminaci (i tu na internetu) je v připomínkovém řízení

MPO předložilo k připomínkám novelu zákona o ochraně spotřebitele, která transponuje evropské nařízení zakazující tzv. "Geodiskriminaci". Zákon byl zpracován z důvodu potřeby adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. Toto nařízení jednoznačně zakazuje různé podmínky pro prodej zboží a pposkytnutí služeb v jiných členských státech, což se týká i internetových služeb. Dostáváme se tak konečně do sjednoceného evropského trhu a všichni musejí skončit s diskriminací spočívající v tom, že své zboží či služby poskytují buď jen v některých státech EU, nebo v různých státech za různých podmínek.

Podívejte se na novelu zákona o ochraně spotřebitele v knihovně EKLEP...

Žádné komentáře:

Okomentovat