Představujeme novou sekci věnovanou Informační koncepci ČR

Informační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schvaluje vláda. Koncepce je vypracována na základě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument, s nímž musejí být všechny úřady v plném souladu. V dubnu 2019 vláda k IKČR schválila také tzv. "Implementační plány", kde stanovila nejen základní priority, ale i konkrétní opatření. V rámci IKČR najdete mimo jiné:
  • Architektonické principy EG
  • Zásady pro řízení ICT
  • Hlavní a dílčí cíle pro naplnění IKČR
I na našem webu se informační koncepci pochopitelně chceme věnovat a proto jednak zakládáme nový tag "IKČR" a jako první akci jsme pro vás připravili dvě nové stránnky a to Informační koncepce ČR a Implementační plány IKČR. A nezapomeňte, že i "Digitálně přívětivá legislativa" je mimo jiné jedním z hlavních cílů IKČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat