A na světě je návrh zákona o bankovní identitě

Do Poslanecké sněmovny dorazil poslanecký návrh na legislativu umožňující takzvanou "BankID" - tedy využívat identitu z elektronického bankovnictví obdobně jako třeba elektronický občanský průkaz. Zákon zpracovala původně ICT unie a Bankovní asociace. Podle autorů je cílem návrhu zákona vytvořit podmínky pro vznik takzvané bankovní identity otevřením trhu se službami v oblasti elektronické identifikace a službami vytvářejícími důvěru pro elektronické transakce pro banky a pobočky zahraničních bank. Návrh také upravuje fungování národního bodu pro identifikaci a autentizaci ve vztahu k prostředkům pro elektronickou identifikaci vydaným bankou nebo pobočkou zahraniční banky a dále omezený přístup bank a poboček zahraničních bank do základních registrů. Návrh zákona dále též upravuje možnost využití elektronické identifikace osob pro účely podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Návrh zákona i s podklady stanoviska vlády

Žádné komentáře:

Okomentovat