Digitálně přívětivá legislativa

Tato sekce obsahuje vše potřebné pro znalost problematiky tzv DPL - tedy tvorby a hodnocení legislativy, která je digitálně přívětivá a nestaví digitální bariéry. DPL je jedním ze základních principů tvorby legislativy.

Nevíte co to DDPL je? Mrkněte se na článek Co je to DPL. Základem pro DPL jsou Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy, kterými se musí tvůrci návrhů právních předpisů řídit a které se posuzují i při posuzování dopadů a správnosti legislativních návrhů třeba při projednávání v Legislativní radě vlády.

Metodická instrukce k sebehodnocení souladu legislativního návrhu se zásadami DPL

Připravili jsme metodickou instrukci pro zpracování zhodnocení souladu návrhu legislativy se zásadami DPL. Kromě samotné metodické instrukce je součástí i balíček dokumentů, včetně vzorového pilotního zhpodnocení reálné novely zákona.

Co je digitálně přívětivá legislativa? A proč se tím zabývat?

Slyšeli jste někdy zkratku DPL? Pokud ještě ne, budete ji slýchat. Co to ale je? A je to důležité. Ano a my si řekneme, proč.

Přehled a podrobnosti ověřovacích otázek DPL

Součástí zásad DPL jsou i ověřovací otázky, které napomáhají zejména autorům legislativy posoudit a prověřit, jak plní při návrhu samotné zásady. Zde jsou otázky a také jejich podrobnosti a návod jak s nimi pracovat.

Přehled a podrobnosti zásad DPL

Součástí zásad DPL jsou pochopitelně i samotné zásady. Těch je celkem 10 a zde jsou vypsány i s jejich podrobnostmi.

Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

Vláda připravila sadu základních zásad DPL, kterými se musí řídit autoři a posuzovatelé legislativy a které mají naplnit samotný princip digitálně přívětivé legislativy.