Co je digitálně přívětivá legislativa? A proč se tím zabývat?


Slyšeli jste někdy zkratku DPL? Pokud ještě ne, budete ji slýchat.

“Digital proper legislation (DPL)” je jeden ze základních principů digitální agendy a digitalizace společnosti. Jedná se o jeden z prosazovaných principů Evropské unie. V překladu to znamená “Digitálně správná legislativa”, my jsme to pro účely češtiny a pro zachování zkratky přeložili jako “Digitálně přívětivá legislativa”). Ale co to je a proč se tím máme, musíme a chceme zabývat?

V současné době je v řadě legislativních předpisů stále mnoho překážek týkajících se elektronizace a digitalizace. Jde zejména o agendy veřejné správy, ale i o oblasti týkající se spolupráce s komerčním sektorem. Cílem je vytvářet legislativu, která by takové překážky nestavěla, a naopak je postupně eliminovala.  Jde tedy o to postupně přizpůsobit naši legislativu nejen evropským a světovým trendům v oblasti digitalizace a elektronizace v mnoha oborech, ale především umožnit rozvoj elektronických služeb a podporovat digitální agendu.

Je tedy nutné začít uplatňovat princip DPL i při přípravě národní legislativy. V našich podmínkách to znamená postupnou revizi legislativy a porovnání toho, jak ona legislativa DPL naplňuje - tedy zda je opravdu přívětivá k digitalizaci a elektronizaci a na druhou stranu, jestli někde nestaví bariéry jiným způsobům komunikace.

Problematikou DPL se zabývá Úřad vlády, který gestoruje mimo jiné i metodiku pro DPL v prostředí ČR. Tato metodika obsahuje základní zásady a návody k jejich naplnění a bude určena především pro autory legislativy a hodnotitele, ale bude také použita pro tvorbu souvisejících dokumentů, jako je Národní architektonický plán, či Národní informační koncepce. Metodiku projedná v příštích dnech Výbor pro digitální legislativu a my se jí budeme následně podrobně věnovat, protože DPL je jedna z klíčových oblastí, pro které náš server digilegislativa.cz vznikl.