DPL jako povinnost


Digitálně přívětivá legislativa, respektive soulad s DPL u návrhů právních předpisů je od roku 2017 možností pro předkladatele. Od ledna 2020 se však pro ně stává jeho zahrnutí povinností.

Usnesení vlády ze dne 9. prosince 2019 č. 870 k Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 ve svém bodě III ukládá:

b) vyhodnotit u všech právních předpisů, jejichž změny se připravují v rámci Plánu legislativních prací vlády na rok 2020, míru shody jejich platného znění se Zásadami digitálně přívětivé legislativy a identifikovat změny potřebné k jejich uvedení do souladu

c) zpracovat návrhy nových právních předpisů nebo změn stávajících právních předpisů v souladu se Zásadami digitálně přívětivé legislativy

d) zahrnout jako součást do Závěrečné správy z hodnocení dopadů nebo do důvodové zprávy zhodnocení souladu předkládaného předpisu se Zásadami digitálně přívětivé legislativy

Znamená to tedy, že předkladatelé návrhů nových či změnových právních předpisů z řad ministertev mají povinnost nejprve posoudit stávající stav, pak DPL zohlednit při tvorbě návrhu a navíc provést i zhodnocení návrhu se souladem a toto deklarovat v patřičných dokumentech.