Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy


Co jsou to Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy?

Úřad vlády ČR ve spolupráci s partnery zpracoval Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Zásady jsou určeny především pro tvorbu takové legislativy, která bude podporovat eGovernment a digitální agendu. Jedná se o první metodický materiál k naplnění principu tzv. “Digitálně přívětivé legislativy”, což je jeden z evropských principů moderní veřejné správy a digitální agendy. Digitálně přívětivá legislativa je základem pro fungování veřejné správy v 21. století.

Jednotlivé zásady DPL

Zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy je celkem deset a jsou následující:

Zásada 1: Budování přednostně digitálních služeb (princip digital by default)

Zásada 2: Maximální opakovatelnost a znovupoužitelnost údajů a služeb (princip only once)

Zásada 3: Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením (princip governance accessibility)

Zásada 4: Sdílené služby veřejné správy

Zásada 5: Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy

Zásada 6: Mezinárodní interoperabilita - budování služeb propojitelných a využitelných v evropském prostoru

Zásada 7: Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby (princip GDPR)

Zásada 8: Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb (princip open government)

Zásada 9: Technologická neutralita

Zásada 10: Uživatelská přívětivost

Pochopitelně samotné zásady tvoří pouze část celku DPL, je tedy vhodné se seznámit i s jejich podrobnostmi a podívat se tedy i na část [Části materiálu zásad DPL]

Fáze implementace zásad do praxe

Zásady projednala vláda dne 25. září 2017 po předchozích konzultacích a jednáních v rámci Výboru pro digitální ekonomiku. Celá aktivita má několik fází:

 1. Tvorba zásad: Je k dispozici první ucelená verze materiálu zásad i s ověřovacími otázkami
 2. Projednání zásad: První verzi projednala vláda dne 25.9.2017.
 3. Seznámení resortů
 4. Osvěta a propagace: Již částečně probíhá
 5. Tvorba nástrojů: Postupně jsou vytvářeny související nástroje, jako jsou checklisty, architektonické moduly apod.
 6. Zahrnutí do strategií a plánů
 7. Podrobná školení
 8. Ověření přístupu: Již částečně pozitivně ověřeno v určitých případech, bude následovat další ověření
 9. Dobrovolné naplňování
 10. Vyhodnocení používání
 11. Návrh dalšího postupu

Části materiálu zásad DPL

Materiál je rozdělen do dvou základních částí. Každé je věnována samostatná stránka na tomto webu:

 1. Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy je především souborem deset zásad, nicméně v širším kontextu.
 2. Ověřovací otázky k naplnění zásad je dokument obsahující na dvě desítky otázek jdoucích napříč zásadami a primárně slouží k prověření, jak byly zásady naplněny, ale má daleko širší použití. 

Níže jsou ke stažení obě části vládního materiálu a to v různých formátech, aby vyhovovaly potřebám opravdu pro každého.