Elektronické dálniční známky jsou ve sbírce - vyšel zákon 227/2019 Sb.


Dne 5. září 2019 byl po projednávání v parlamentu vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon č. 2272019 Sb., kterým se mění zákon č. 131997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pod tímto názvem se ukrývá zákon, který zavádí elektronické dálniční známky a to od roku 2021. Státní fond dopravní infrastruktury bude muset do té doby připravit celý informační systém. Známku bude možno zakoupit v síti prodejních míst, nebo prostřednictvím eShopu. Kopíruje to Slovenský model. Kromě nynějších známek bude možno si zakoupit i známky pro kratší období (konkrétně 10 dnů). Uhrazení poplatku se následně zapíše do příslušného informačního systému. Z něj budou údaje využívat jak Policie, či Celní správa, tak prostřednictvím Portálu občana i vlastníci vozidel.