Novela Občanského zákoníku transponující digisměrnice jde do připomínkového řízení


Kolem směrnic EU týkajících se digitálních věcí je vždy rušno. Nyní stojí Česká Republika před transpozicí jedné z nich a to Směrnice o digitálním obsahu. Ta sice není tak výbušná jako Autorská směrnice, ale i tak se jedná o významnou změnu a to co se týče práv koncových uživatelů digitálního obsahu. Druhou oblasti úpravy je pak novela tzv. Prodejní směrnice, díky které se i v našem právu sjednotí třeba podmínky řešení vad zboží, nebo záruky.

Zejména kolem oblasti digitálního obsahu, do kterého se nově počítají i programy a aplikace, se očekává složitá debata. Dosud totiž určitým článkům v řetězu docela vyhovovalo, že tato oblast nebyla komplexně upravena.

Novela Zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník (transpozice digisměrnic)

Typ odkazu: Stránka materiálu, odkaz vložen 9. září 2019
Na serveru VEKLEP, Autor obsahu: Ministerstvo spravedlnosti

Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého práva dvě nové směrnice EU z oblasti spotřebitelských smluv. Konkrétně jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

URL: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQGCDCT