Zákon o právu na digitální služby

Cílem návrhu zákona je posílit práva osob na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronickým způsobem.

Hlavním cílem návrhu zákona je dát do rukou klienta veřejné správy, ale i vybraných služeb v oblasti soukromoprávních vztahů, právo na poskytnutí služeb veřejné správy a některých služeb v soukromoprávních vztazích prostřednictvím “digitální služby”. Obsluha klienta s využitím informačních a komunikačních prostředků je moderní a efektivní způsob, jak zajistit poskytnutí služby, která dříve musela být realizována buď osobní přítomností klienta nebo distančně v listinné podobě. V současné době neexistuje ucelená právní úprava postavení uživatelů služeb při jejich poskytování služeb ze strany veřejné správy a některých poskytovatelů služeb v soukromoprávních vztazích. To chce předkladatel touto právní úpravou změnit a poskytnout uživatelům služeb větší právní jistotu při využívání digitálních služeb


Sněmovní tisk č. 447

Návrh zákona o právu na digitální služby

Poslanecký návrh zákona, projednává se ve sněmovně

Zpravodajem tisku je Jan Kubík , Garančním výborem je Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

tento návrh zákona se nazývá někdy také jako Digitální ústava

Zákon o právu na digitální služby prošel sněmovním výborem pro veřejnou správu

Poslanci VVSRR (Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj) měli minulý týden docela rušný. I pro zákon pro PDS byl rušný. Vše ale dobře dopadlo a zákon nakonec hladce výborem prošel.