Informační koncepce ČR

Všechny příspěvky se značkou IKČR...
Informační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Koncepci zpracovává Ministerstvo vnitra a schvaluje vláda. Koncepce je vypracována na základě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující především:
  • Architektonické principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy
  • Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě
  • Základní koncepční povinnosti pro budování, rozvoj a provoz ISVS a jejich propojování a pro budování sdílených služeb EG
  • Hlavní a dílčí cíle pro efektivní rozvoj eGovernmentu a ISVS
Všechny povinné subjekty podle Zákona o informačních systémech jsou povinny jednak svoje informační koncepce a jednak svoje informační systémy uvést do souladu s IKČR.

Architektonické principy

IKČR stanovuje následující principy, které jsou všichni aktéři povinni dodržovat:
Architektonický princip EU P1: Standardně digitalizované
Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“
Architektonický princip EU P3: Podpora začlenění a přístupnost
Architektonický princip EU P4: Otevřenost a transparentnost
Architektonický princip EU P5: Přeshraniční přístup jako standard
Architektonický princip EU P6: Interoperabilita jako standard
Architektonický princip EU P7: Důvěryhodnost a bezpečnost
Architektonický princip ČR P8: Jeden stát
Architektonický princip ČR P9: Sdílené služby veřejné správy
Architektonický princip ČR P10: Připravenost na změny
Architektonický princip ČR P11: eGovernment jako platforma
Architektonický princip ČR P12: Vnitřně pouze digitální
Architektonický princip ČR P13: Otevřená data jako standard
Architektonický princip ČR P14: Technologická neutralita
Architektonický princip ČR P15: Uživatelská přívětivost
Architektonický princip ČR P16: Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
Architektonický princip ČR P17: Omezení budování monolitických systémů

Zásady pro řízení ICT

Všichni správci ISVS a další klíčoví aktéři jsou povinni postupovat v souladu s těmito zásadami:
Zásada řízení ICT Z1: Na prvním místě je klient
Zásada řízení ICT Z2: Standardy plánování a řízení ICT
Zásada řízení ICT Z3: Strategické řízení pomocí IK OVS
Zásada řízení ICT Z4: Řízení architektury
Zásada řízení ICT Z5: Řízení požadavků a změn
Zásada řízení ICT Z6: Řízení výkonnosti a kvality
Zásada řízení ICT Z7: Řízení zodpovědnosti za služby a systémy
Zásada řízení ICT Z8: Řízení katalogu služeb
Zásada řízení ICT Z9: Udržení interních kompetencí
Zásada řízení ICT Z10: Procesní řízení
Zásada řízení ICT Z11: Řízení přínosů a hodnoty
Zásada řízení ICT Z12: Řízení kapacit zdrojů
Zásada řízení ICT Z13: Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality
Zásada řízení ICT Z14: Vztah informatiky a legislativy
Zásada řízení ICT Z15: Řízení financování ICT
Zásada řízení ICT Z16: Využívání otevřeného software a standardů
Zásada řízení ICT Z17: Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

Cíle IKČR

Informační koncepce obsahuje následujících pět hlavních cílů, každý se dělí do dílčích cílů:
Cíl IKČR 1: Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy
Cíl IKČR 2: Digitálně přívětivá legislativa
Cíl IKČR 3: Rozvoj prostředí podporujícího rozvoj digitálních technologií v oblasti eGovernmentu
Cíl IKČR 4: Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě
Cíl IKČR 5: Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy

Ke stažení

Související obsah

Aktualizováno 26. června 2019

Žádné komentáře:

Okomentovat