Praxe

Všechny příspěvky z kategorie Praxe...
Kromě teoretických znalostí je nutno realizovat digitalizaci a modernizaci také v praxi. Pro některé praktické aspekty mohou sloužit jak odkazy v této sekci, tak nová značka Praxe u jednotlivých příspěvků.
Tato sekce se teprve vytváří. Pochopitelně pokud budete mít jakékoliv náměty, dejte nám vědět a my je rádi zařadíme.

Jak na moderní digitální legislativu?

Zejména pro tvůrce a posuzovatele legislativy je nutné, aby správně a dostatečně porozuměli problematice "digitálně přívětivé legislativy".

Co musí úřady obecně naplnit?

Při budování informačních systémů jsou pochopitelně závislé na určující legislativě. Obecně na všech úrovních (legislativní, architektonické i technické) musí naplnit zejména následující soulad s:
  • principy a zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy (uvedené v Zásadách DPL )
  • evropskými a národními principy architektury a EG a eGovernmentu (uvedené v Informační koncepci ČR )
  • zásadami pro řízení ICT veřejné správy (uvedené v Informační koncepci ČR )
  • Cíly IKČR (uvedené v Informační koncepci ČR )
  • své informační koncepce s Informační koncepcí ČR
  • se zásadami pro tvorbu a rozvoj ISVS a dlouhodobého řízení uvedenými ve své informační koncepci
  • Národním architektonickým plánem ČR (připravuje MVČR)
  • Metodami řízení ICT veřejné správy (připravuje MVČR)
Aktualizováno 4. června 2019

Žádné komentáře:

Okomentovat