Pracovní výbor RVIS pro digitálně přívětivou legislativu

Zobrazit příspěvky v kategorii PVDPL na tomto webu...
V rámci Rady vlády pro informační společnost (RVIS) byl v květnu 2018 zřízen Pracovní výbor RVIS pro digitálně přívětivou legislativu (PVDPL). Cílem tohoto stálého pracovního výboru je se systematicky věnovat zkvalitňování právního řádu tak, aby právní úprava nepřinášela bariéry v rozvoji digitalizace a digitální agendy v ČR.
Na úrovni pracovních vládních orgánů tak máme skupinu, která se dlouhodobě bude věnovat oblasti DPL, a to jak při její realizaci, tak jako konzultační orgán pro tvůrce a posuzovatele legislativy, ale bude se také věnovat osvětě a odborné přípravě odborníků na jednotlivých úřadech.
Členy pracovního výboru jsou: Zdeněk Zajíček (předseda PV), Jana Břeská, Josef Donát, Ondřej Felix, Ondřej Ferdus, Jiří Kaucký, František Korbel, Jan Matoušek, Radim Polčák, Jiří Průša, Michal Rada, Petr Solský, Vít Šťastný, Miroslav Uřičař
Pracovní výbor zřizuje pro jednotlivá témata pracovní skupiny, v tuto chvíli jsou pod PVDPL zřízeny tyto:
V případě potřeby budou zřizovány ad hoc pracovní týmy k dalším oblastem.

Aktualizováno 25. května 2018 v 16:40