Legislativní proces

Legislativní proces se týká zejména třech druhů předpisů a to zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Fáze legislativního procesu

Legislativní proces lze rozdělit do následujících fází:
 1. Příprava a projednání věcného záměru zákona (u nových právních předpisů)
 2. Tvorba návrhu právního předpisu
 3. Vnitřní připomínkové řízení a projednání u předkladatele
 4. Vnější připomínkové řízení a projednání s ostatními orgány
 5. Další projednání návrhu
  1. pro návrh zákona
   1. Projednání pracovními skupinami Legislativní rady vlády a samotnou LRV
   2. Projednání vládou
   3. Postoupení parlamentu k projednání
   4. Projednání Poslaneckou sněmovnou
   5. Projednání Senátem
   6. Schválení Prezidentem
  2. pro návrh vyhlášky
   1. Schválení předkladatelem
  3. pro návrh nařízení vlády
   1. Projednání a schválení vládou
 6. Vyhlášení ve Sbírce zákonů
Podrobné vysvětlení legislativního procesu naleznete třeba na stránkách Poslanecké sněmovny.

Jednotlivé druhy právních předpisů

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují platné právní předpisy. Nejdůležitějšími druhy právních předpisů jsou:
 1. Zákon: Definuje právní principy a stanovuje práva a povinnosti. Je hlavním druhem předpisu. Zákony jsou buď Ústavní zákony, nebo jen Zákony - liší se důležitostí a hlavně potřebným počtem poslanců a senátorů pro jejich přijetí.
 2. Vyhláška: Na základě zmocnění v zákoně jsou vydávány prováděcí vyhlášky, kde se stanovují podrobnosti pro principy stanovené zákonem.
 3. Nařízení vlády: Vláda vydává na základě zákonů nařízení, kde stanoví další náležitosti principů uvedených v zákoně.

Co je důležité?

Důležitý je samotný návrh právního předpisu, ať už se jedná o nový předpis, či o změnu (novelizaci) stávajícího. Největší břemeno je tedy na předkladateli/gestorovi právního předpisu. Ten již ve fázi jeho přípravy musí myslet na jeho kvalitu a soulad s různými obecnými mechanismy a principy. K tomu pak slouží Hodnocení dopadů navrhované právní úpravy (RIA).
Co se týče samotného rozsahu úprav, tak maximální rozsah návrhu většinou zůstává i při jeho projednávání. Proto je tak zásadní již připravit návrh k projednání v nejvyšší možné kvalitě a bez chyb.

Další informace

Hledáte zdroje o připravované, či o platné legislativě? Podívejte se do sekce Zdroje