Digitálně přívětivá legislativa

Digitálně přívětivá legislativa je jedním ze základních pilířů pro rozvoj eGovernmentu a digitální agendy. Jedná se o přípravu a tvorbu takových právních předpisů, které by na jedné straně maximálně podporovaly moderní fungování agend a činností v době jedenadvacátého století a na druhé straně by pro elektronizaci a modernizaci stanovovaly správné předpoklady. Princip DPL má několik aspektů, bez jehož naplnění se však nepodaří modernizovat právní rámec, což je hlavní předpoklad pro opravdu účinnou modernizaci především ve veřejné správě, ale i mimo ni.
Pokud pojem DPL slyšíte či vidíte poprvé, možná byste si chtěli přečíst Co je digitálně přívětivá legislativa a proč se tím zabývat?
Zobrazit všechny příspěvky týkající se DPL...
Tato sekce webu se stále vytváří, o novinkách budete informováni formou příspěvků i v RSS kanále tohoto webu.

Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

Úřad vlády ČR ve spolupráci s partnery zpracoval Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Zásady jsou určeny především pro tvorbu takové legislativy, která bude podporovat eGovernment a digitální agendu. Jedná se o první metodický materiál k naplnění principu tzv. "Digitálně přívětivé legislativy", což je jeden z evropských principů moderní veřejné správy a digitální agendy. Digitálně přívětivá legislativa je základem pro fungování veřejné správy v 21. století.
Zásady projednala vláda dne 25. září 2017 po předchozích konzultacích a jednáních v rámci Výboru pro digitální ekonomiku. Celá aktivita má několik fází:
 1. Tvorba zásad: Je k dispozici první ucelená verze materiálu zásad i s ověřovacími otázkami
 2. Projednání zásad: První verzi projednala vláda dne 25.9.2017.
 3. Seznámení resortů
 4. Osvěta a propagace: Již částečně probíhá
 5. Tvorba nástrojů: Postupně jsou vytvářeny související nástroje, jako jsou checklisty, architektonické moduly apod.
 6. Zahrnutí do strategií a plánů
 7. Podrobná školení
 8. Ověření přístupu: Již částečně pozitivně ověřeno v určitých případech, bude následovat další ověření
 9. Dobrovolné naplňování
 10. Vyhodnocení používání
 11. Návrh dalšího postupu

Části zásad DPL

Materiál je rozdělen do dvou základních částí. Každé je věnována samostatná stránka na tomto webu:
 1. Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy je především souborem deset zásad, nicméně v širším kontextu.
 2. Ověřovací otázky k naplnění zásad je dokument obsahující na dvě desítky otázek jdoucích napříč zásadami a primárně slouží k prověření, jak byly zásady naplněny, ale má daleko širší použití. 
 Aktualizováno 2. října 2017 v 11:40