Klíčové orgány pro DPL

Toto jsou orgány, které nějak zasahují významně do procesu legislativy a jsou tedy klíčové i pro její kvalitu: