Na Komoře daňových poradců se uskutečnil odborný workshop k problematice DPL a eGovernmentu


V rámci plnění cílů 2 a 5 z Informační koncepce ČR se včera konal edukativní workshop na Komoře daňových poradců (KDP). Na worksopu se probírala kupříkladu i tato témata:

  • Nové povinnosti úřadů s příchodem Informační koncepce ČR a připravovaného Národního architektonického plánu
  • co přinese nový zákon o právu na digitální služby nového do komunikace klientů s veřejnou správou
  • jak bude vypadat rozvoj eGovernmentu a hlavně informačních systémů a služeb
  • jaké změny a výhody tohle vše bude mít pro klienty a speciálně pro Daňové poradce

Workshopu se za komoru účastnili zástupci její IT sekce, takže diskuse byla mnohdy velice odborná a podrobná. Daňoví poradci jsou ve svých potřebách vůči elektronizaci trochu zvláštní. Jednak mají spoustu povinností mimo základní povinnosti podnikatelských subjektů (třeba ověřit osoby s nimiž vstupují do obchodního vztahu podle legislativy k zabránění praní špinavých peněz) a jednak jejich klienti se v džungli povinností a možností (včetně elektronické komunikace se státem) mnohdy nevyznají a tak daňový poradce funguje často právě jako prostředník mezi firmou a státem. Navíc daňoví poradci již hodně let moderní technologie využívají a tak stojí o to, aby fungovala se státem opravdu efektivní a funkční komunikace elektronickou cestou.

“Zajímavé byly třeba otázky na přeshraniční uznávání elektronické identifikace podle nařízení EIDAS, protože daňoví poradci musí často za svoje ´klienty v rámci DPH komunikovat s daňovými orgány jiných členských států EU. Vůbec poprvé jsem tak slyšel strasti těch, kdo musí evropskou interoperabilitu využívat na denním základě a to pro mne bylo nesmírně poučné.” Říká k tomu Michal Rada.

Specifické je v tomto i postavení samotné komory. KDP je profesní komorou, ovšem sama vykonává některé působnosti v rámci veřejné správy (eviduje a zkouší daňové poradce, řeší problematiku odborné způsobilosti, apod.) a má tedy také sama zájem o eGovernment nejen jako subjekt sdružující klienty elektronické komunikace se státem, ale i jako orgán veřejné moci jež si uvědomuje také své povinnosti.

“Jak jsem pochopil, tak KDP je takovým dobrým testovacím subjektem, jestli to děláme dobře. Sdružuje vzdělané a digitálně gramotné lidi, kteří vystupují v komunikaci s veřejnou správou v mnoha rolích. Sami jako podnikatelé, za svoje klienty a díky komoře i jako součást OVM. Jsem nadšený, že se komora sama ozvala, že chce vědět co se děje a jak s tím naložit.” Doplnil Michal Rada.

Rozhodně bude spolupráce s KDP pokračovat. KDP je tak druhým subjektem, který podle příslušných cílů IKČR sám projevil zájem se na eGovernmentu i zvenku aktivně podílet a to je nanejvýš chválihodné.

Komora daňových poradců České republiky  chrání a prosazuje zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady  pro zajišťování  jejich kvalifikace a profesionální úrovně a dohlíží na výkon daňového poradenství. Komora současně usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí. Pokud se chcete dozvědět více o činnosti Komory daňových poradců, jejich oficiální internetové stránky najdete na adrese www.kdpcr.cz