Zdroje informací o legislativě


Na našem původním webu byla i stránka s informacemi o zdrojích pro ty, kteří se o legislativu zajímají. A protože na tomhle chyběla, rádi ji sem dodáváme.

Nejen pro ty, u nichž znalost legislativy a její přípravy patří ke každodennímu chlebu, ale i pro všechny nadšence a pro všechny mající zájem o to, jak vypadá a bude vypadat legislativa. Níže je pár zajímavých odkazů, o kterých byste měli přinejmenším vědět.

Kde hledat platnou legislativu

Platnou legislativu můžete najít na více zdrojích. Oficiálním zdrojem je oficiální Sbírka zákonů a znění zákonů na webu Ministerstva vnitra:

Nejlepším zdrojem pro konsolidovanou legislativu i s časovou historií a spoustou funkcí je projekt Zákony pro lidi:

Kde hledat připravovanou legislativu

Proces tvorby a projednávání legislativy je poměrně otevřený a může se ho pasivně i aktivně účastnit de facto kdokoliv. Návrhy legislativních předpisů jsou zveřejněny v okamžiku meziresortního připomínkového řízení, a to ve veřejné části knihovny EKLEP provozované Úřadem vlády.

Návrhy zákonů dále projednává parlament, i zde jsou k dispozici zajímavé zdroje související s projednáváním, a to včetně stenopřepisů rozprav a vystoupení členů parlamentu:

RSS zdroje

Pro majitele RSS čteček máme pár zajímavých zdrojů, některé z nich publikujeme i na našem serveru: